15 jun. 2010

Estudos sobre o sexismo no cinema de animación

Unha extensa liña de traballo crítico sobre o cinema de animación, centrouse en denunciar as visións prevalentes de roles sexistas contrarios á emancipación feminina e en denunciar que non fomenta o respecto polo diferente á vez que mantén estereotipos de distinta natureza. Así, un estudo da Universidade de Granada de 2003, para o caso español, comprobou que seguen primando estereotipos sexistas. De feito, por cada personaxe feminino protagonista, hai dous masculinos.

As críticas, mesmo, chegaron a proclamar que os medios audiovisuais están a relevar aos relatos tradicionais nos procesos de socialización, nun tránsito que leva a perda da función mediadora do relator xunto ao aberto consumismo que promove. Os detractores máis críticos non dubidan en chegar a denunciar este cinema como de escaso nivel intelectual, que empobrece a linguaxe e o pensamento deformando os hábitos de lectura á vez que aboca a un pensamento simplista onde se esquematiza a vida social e humana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario