29 sept 2012

Faltan 2 días ...

1__10__2012
f a l t a n    d o us    d í a s

para que os nosos blogs_animablog_mulleres animando, sexan ventas nas que informedes e compartades proxectos

28 sept 2012

Falatan 3 días ...
1__10__2012
f a l t a n    t r e s    d í a s

para ter 365, exhibindo e premiando os vosos traballos

27 sept 2012

Faltan 4 días ...
1__10__2012
f a l t a n    c a t r o    d í a s

para compartillar, máis ca nunca, os vosos soños animados

26 sept 2012

Faltan 5 días ...
1__10__2012
f a l t a n    c i n c o    d í a s

para celebrar cinco anos animando o mundo con vosco